TISKOVINY: Roztocký blešák

TISKOVINY: Výroční zpráva Domova svaté Rodiny

BROŽURA: Dlouhá cesta

KNIHA: Divoká kuchařka

KNIHA: Zelené smoothie

WEB: Jarmila Šťastná

CD: Paian, Alikvotní sbor Spektrum

TISKOVINY: Bulletin Národní galerie

VIZUÁLNÍ STYL: Miranda Gray, Cyklická žena

KNIHA: S anděly nad hlavou / Vladimír Vondráček

KNIHA: S anděly nad hlavou / Vladimír Vondráček

BROŽURA: EDUin / Strategie vzdělávání

KNIHA: Ta možnost tu prostě je

KNIHA: Ta možnost tu prostě je