tiskoviny

SEŠIT: Mému miminku – Průvodce po ztrátě miminka

SEŠIT: Výletníkův průvodce

PLAKÁT: Modrý pták

VIZUÁLNÍ STYL: Kafe doma

TISKOVINY: Roztocký blešák

TISKOVINY: Výroční zpráva Domova svaté Rodiny

BROŽURA: Dlouhá cesta

CD: Paian, Alikvotní sbor Spektrum

TISKOVINY: Bulletin Národní galerie

BROŽURA: EDUin / Strategie vzdělávání

VIZUÁLNÍ STYL: Rukodílna Organika

PLAKÁT: Rusalka

PLAKÁT: Rusalka