ILUSTRACE: Prďáckej časák

KNIHA: Jedna, dva, tři, čtyři, pět

ILUSTRACE: Spiritual Messages for Women

VIZUÁLNÍ STYL: Kafe doma

KNIHA: Rok v kouzelné zahrádce

TISKOVINY: Roztocký blešák

TISKOVINY: Výroční zpráva Domova svaté Rodiny

BROŽURA: Dlouhá cesta

KNIHA: Divoká kuchařka

KNIHA: Zelené smoothie

CD: Paian, Alikvotní sbor Spektrum

TISKOVINY: Bulletin Národní galerie